نشست مرزی مدیران گمرکات ایران و اقلیم کردستان عراق ، با هدف رفع مشکلات تجاری درگمرک باشماق ایران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کردستان؛ نشست مرزی مدیران گمرکات ایران و اقلیم کردستان عراق ، با هدف رفع مشکلات تجاری برگزار شد.

این نشست با حضور  مدیر کل دفتر همکاریهای بین الملل گمرک ج. ا.ا، مدیر کل گمرکات استان کردستان، مدیر کل گمرک کرمانشاه، رایزن بازرگانی ایران در اقلیم کردستان عراق، کنسول گری ایران در سلیمانیه، هیات اعزامی از گمرک ایران و جمعی از مدیران گمرکات مرزی بامدیر کل اجرایی گمرک اقلیم و مدیران گمرکات مرزی اقلیم کردستان، هم مرز با ایران درگمرک باشماق ایران برگزار گردید.

بختیار رحمانی پور ، مدیر کل گمرکات استان کردستان، اظهار امیدواری کردو گفت :توافقات و نتایج ضمن کاهش هزینه های سر بار تجاری و گمرکی در رویه های صادرات و ترانزیت در مرز باشماق، به سایر مرزهای همجوار نیز تعمیم یابد.

وی در ادامه افزود: وجود گلوگاهها و ایست بازرسی های موجود بین دو مرز یکی از مسائل و مشکلات مطرح و مورد اعتراض بازرگانان و تجار است که موجب تاخیر در زمان تشریفات گمرکی و تبادل و ترخیص کالا شده است.

رحمانی پور یکی از سیاست های  گمرک جمهوری اسلامی ایران را ایجاد دروازه مشترک مرزی و تبادل الکترونیکی و اینترنتی جهت رفع موانع و مشکلات تجار و مسافران در تردد و جابجایی کالا و انجام تشریفات گمرکی در حداقل زمان ممکن عنوان نمود.

مدیر کل دفتر همکاریهای بین الملل، حسین کاخکی نیز ضمن تاکید برلزوم انجام تبادل الکترونیکی دستگاه ایکس ری درگمرکات مرزی  گفت: با اعتماد گمرکات مرزی دو کشور همجوار و ایجاد دروازه مشترک مرزی در بحث کنترل الکترونیکی و استفاده از اسناد مشترک در کنترل دستگاه ایکس ری  نه تنها تسریع زمان تبادل کالا و کاهش هزینه های صادراتی و وارداتی و  جلب رضایت ارباب رجوع گمرک را در گام نخست  در پی خواهد داشت، بلکه این امر موجب  پیگیری تبادل الکترونیکی اسناد و تسهیل اطلاعات اظهار نامه های گمرکی نیزخواهد شد.

در پایان طرفین ضمن توافق بر تبادل الکترونیکی اطلاعات و داده ها و تصاویر ایکس ری مقرر نمودند حداکثر طی یک ماه آینده با معرفی نمایندگان گمرکات دو طرف کمیته مشترک را تشکیل دهند.

همچین مقررشد نشست مشترک مرزی طرفین در سطح مدیران گمرکات هم مرز کشور با گمرکات اقلیم کردستان حداکثر طی سه ماه آینده برگزار گردد.