مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان گفت: 55 قرارداد واگذاری حق انتفاع زمین از ابتدای سال جاری تاکنون با متقاضیان سرمایه گذاری در شهرکها و نواحی صنعتی استان منعقد شد.

به گزارش خبرگزاری موج خوزستان، اخلاق محمدیان بیان کرد: در قالب این قراردادها تا پایان دوازدهم مرداد ماه سال جاری،  35.5 هکتار زمین در سطح شهرکها و نواحی صنعتی استان به متقاضیان واگذار شده است و با توجه به صدور جواز تأسیس و شروع مراحل ساخت و ساز انتظار می رود هرچه زودتر به مرحله بهره برداری و راه اندازی خط تولید واحد تولیدی خود برسند.

وی عنوان کرد: بر اساس آنچه در جواز تاسیس قید شده است اشتغال ایجاد شده توسط این قراردادها 957 نفر خواهد بود و بیش از 3 هزار و 600 میلیارد تومان سرمایه گذاری در شهرکها و نواحی صنعتی استان صورت خواهد گرفت.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان خاظر نشان کرد: تا پایان دوازدهم مرداد سال گذشته، تعداد قراردادهای منعقد شده با متقاضیان 28 فقره و مساحت واگذار شده 5/6 هکتار، تعداد اشتغال ایجاد شده بر اساس جواز تاسیس در آن بازه زمانی 318 نفر با سرمایه گذاری 41.5 میلیارد تومان بوده است.

گفتنی استت؛ بیشترین تقاضای سرمایه گذاری مربوط به شهرکها و نواحی صنعتی واقع در شمال و مرکز استان است.