پوستر جشنواره بین المللی کودک و نوجوان در سکوت کامل خبری بدون حضور خبرنگاران و عکاسان شهر اصفهان در دفتر شهردار و با حضور معاونان ایشان رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج از اصفهان، در لغت جشنواره یا فستیوال به مراسمی گفته می شود که برگزار کنندگان آن می خواهند اتفاق خوشایندی که مثلاً سال پیش در عرصه های مختلف علمی، هنری، فرهنگی، صنعتی و نظایر آن رخ داده را مورد تجلیل و تمجید قرار دهند، این تعریف لغوی مفهوم جشنواره می باشد که با جستجوی ساده در گوگل می توانیم به آن واقف شویم، وقتی که کلمه بین المللی در ادامه آن درج می شود مفهومی فراتر دارد به این معنا که گستره این اتفاق فراتر از مرزها می باشد.

در تمام دنیا برای انعکاس اخبار، عکس ها و... از همان ابتدای مطرح شدن برگزاری جشنواره، اصحاب رسانه و عکاسان خبری در جریان تمام اتفاقات مربوط به این رویداد قرار می گیرند. حال این سئوال مطرح است که چرا وقتی پس از کش و قوس های فراوان باردیگر جشنواره بین المللی کودک و نوجوان به نصف جهان برگشته، چرا از ابتدای امر اصحاب رسانه و عکاسان خبری این شهر مورد کم لطفی مسئولین برگزاری این جشنواره قرار گرفتند؟

آیا این اتفاق منجر به از دست دادن میزبانی دوباره اصفهان از این رویداد بین المللی نخواهد شد؟ رسانه های اصفهان انگشت اتهام را باید به سمت کدام مسئول نشانه بروند؟ شهردار اصفهان که از ابتدای دستیابی به کلید نصف جهان مسئله دستیابی آزاد به اطلاعات را مطرح نمودند. آیا این تنها یک شعار بود؟یا مقامات اجرایی این جشنواره که حتی زحمت پاسخگویی به سئوال در این مورد را هم به خود ندادند؟

پوستر جشنواره

در آخر به مسئولین و مقامات اجرایی این جشنواره توصیه می کنیم که زین پس، قبل از برگزاری یک رویداد آن هم در حد بین المللی حداقل به معنی لغوی آن توجه کنند.

خبرگزاری موج در اصفهان آمادگی خود را برای انتشار جوابیه مسئولین مربوطه در این رابطه اعلام می دارد.