دادستان کرمانشاه بر لزوم برخورد اثربخش و بازدارنده با جرائم شایع در جامعه تأکید کرد و گفت : سرقت در صدر جرائم کرمانشاه قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری موج کرمانشاه، دادستان کرمانشاه در نشست با رئیس پلیس آگاهی استان ضمن تأکید بر لزوم کاهش سرقت به‌عنوان شایع‌ترین جرائم کرمانشاه، اظهار کرد: یکی از رسالت‌های مهم دستگاه قضا، برخورد قاطع، به هنگام، اثربخش و بازدارنده با جرائم شایع و همچون برخورد با سرقت به‌عنوان بزرگ‌ترین جرائم کرمانشاه است.

وی بر لزوم کنترل نرخ جرم با ابزار‌های قانونی تأکید کرد و گفت: ازجمله راهکارهای این مهم تعیین مجازات بازدارنده در راستای افزایش هزینه‌های ارتکابی جرم است.

وی بابیان اینکه مردم دستگاه قضایی و نیروی انتظامی را متولی اصلی برخورد با رفتارهای مجرمانه می‌دانند، افزود: در این راستا مطالبه مردم برخورد جدی، قاطع و بدون مماشات است که باید موردتوجه جدی قرار گیرد.

صادقی در ادامه؛ سرقت را در صدر جرائم ارتکابی در استان عنوان کرد و افزود: بخش قابل‌توجهی از جرائمی که در استان اتفاق می‌افتد، مربوط به سرقت است.

وی بابیان اینکه سرقت در بالا بردن احساس ناامنی در جامعه تأثیر بسزایی دارد، اظهار کرد: حدود نیمی از سرقت‌های واقع‌شده در استان، سرقت خودرو، قطعات آن و یا وسایل داخل خودرو است.

صادقی خاطرنشان کرد: در دادسرای کرمانشاه شعب تخصصی با قضات مجرب به‌صورت ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های سرقت اختصاص داده‌شده است.

وی بابیان اینکه باید به سرقت نگاه و رویکرد پیشگیرانه داشته باشیم، افزود: همچنین با برگزاری نشست‌های تعاملی میان دادسرا، ضابطین و سایر دستگاه‌های مرتبط باید به تحلیل آمار و آثار پراکنش جغرافیایی جرائم پرداخته شود.

دادستان کرمانشاه اضافه کرد: حسب گزارش‌های موجود از جرائم کرمانشاه، فقرات وقوع سرقت خودرو در اماکن پرتردد به‌ویژه در اطراف مراکز درمانی بیشتر است که می‌توان با نصب دوربین و یا استقرار پارکبان در اطراف این مراکز و افزایش هوشیاری و ارتقاء آگاهی‌های عمومی مردم نسبت به کاهش و کنترل این نوع سرقت‌ها اقدام کرد.