"سهند توانایی" دونده سنندجی در مرحله نهایی مسابقات دو و میدانی لیگ طلایی بزرگسالان کشور با رکورد 48.57 ثانیه عنوان سوم را به خود اختصاص داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کردستان؛درمسابقات دوومیدانی لیگ طلایی بزرگسالان کشور؛دونده سنندجی مقام سوم راکسب نمود.

مرحله نهایی مسابقات دو و میدانی لیگ طلایی بزرگسالان کشور با حضور مدعیان این رشته در تهران برگزار شد.

در این مرحله دوندگان شرکت کننده در مواد 100 متر، 400 متر، 800 متر، 1500 متر، 400 متر بامانع، 110 متر بامانع، 3000 متر بامانع، 5000 متر، پرتاب چکش، پرتاب دیسک، پرش ارتفاع، پرش طول، پرتاب وزنه، پرش سه گام و پرش بانیزه به رقابت پرداختند.

تیم کردستان با دو نماینده در این پیکارها شرکت کرد و توانست یک نشان برنز ماده 400 متر را به خود اختصاص داد.

"سهند توانایی" دونده سنندجی با رکورد 48.57 ثانیه عنوان سوم را به دست آورد و بر سکوی سوم این مسابقات قرار گرفت.

مطابق آیین نامه برگزاری رقابت های دو و میدانی لیگ طلایی به ورزشکارانی که موفق به کسب حدنصاب جایزه در این مرحله شوند، مبلغ 20 میلیون ریال، 15 میلیون ریال و 10 میلیون ریال جوایز نقدی به نفرات اول تا سوم از سوی فدراسیون به آنها اهدا می شود.

مرحله نهایی مسابقات دو و میدانی لیگ طلایی بزرگسالان کشور در روز چهارشنبه 10 مردادماه در در ورزشگاه آفتاب انقلاب تهران برگزار شد.