فرماندار رودبار با بیان اینکه در جایگاه های عرضه سوخت شهرستان رودبار هیچ کمبود بنزینی وجود ندارد گفت: در حال حاضر ۴۰۰ هزار لیتر بنزین در این جایگاهها وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، اسماعیل میرعضنفری با بیان اینکه در جایگاه های عرضه سوخت شهرستان رودبار هیچ کمبود بنزینی وجود ندارد گفت: در حال حاضر ۴۰۰ هزار لیتر بنزین در این جایگاهها وجود دارد.

وی افزود: تعداد ۹ جایگاه سوخت نسبت به امر سوخت رسانی د‌ر شهرستان فعالیت دارند و تمام جایگاهها و کارکنانشان با مدیریت شرکت نفت رودبار به صورت شبانه روز نسبت به سوخت رسانی فعالیت دارند.

فرماندار رودبار یادآور شد: شهروندان رودباری و رانندگان مسیر رشت قزوین نسبت به تهیه سوخت در حوزه شهرستان رودبار هیچ مشکل و دغدغه ای ندارند.