وزیر راه و شهرسازی گفت: دولت برای توسعه راه‌های کردستان عزم جدی دارد و علیرغم وجود تنگنای مالی اعتبارات خوبی به ساخت راه‌ها استان اختصاص داده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کردستان؛عباس آخوندی گفت:کل قطعات کریدور شمال به جنوب در استان فعال است.

وزیر راه وشهرسازی در سفر به کردستان و بازدید از پروژه کریدور شمال جنوب در سه راهی مریوان با بیان این مطلب گفت: از کل کریدور شمال به جنوب ۳۲۰ کیلومتر آن در استان کردستان واقع شده است که خوشبختانه همه قطعات آن دارای پیمانکار و فعال است.

وی با بیان اینکه هم اکنون ۱۴۰ کیلومتر  آن زیر بار ترافیک رفته و در اختیار مردم قرار دارد گفت:  ٨۰ کیلومتر دیگر این کریدور مهم در دستور کار قرار گرفته که امیدواریم اوایل سال آینده به اتمام برسد.

آخوندی جدای از اهمیت کریدور شمال به جنوب به مسیر همدان سنندج و مریوان بعنوان کریدور شرق به غرب نیز اشاره کرد و افزود: در این مسیر گردنه صلوات آباد سنندج وجود دارد که پیمانکاران با همه ظرفیت در آن مشغول کار هستند و امسال ۱۰ کیلومتر از کل ۲۰ کیلومتر آن چهارخطه خواهد شد و مابقی نیز سال آینده به اتمام می‌رسد.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: امسال برای جادە سنندج بە مریوان ٨۰ میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته است که باسرعتی که در اجرای تونل‌ها وجود دارد امیدواریم این جاده مهم در سال آینده زیر بار ترافیک برود.

آخوندی از دیگر پروژه های مهم برای کردستان و شهر سنندج را تعریف تقاطع غیر همسطح سه راهی سنندج مریوان عنوان کرد و اظهار داشت: این تقاطع جزو نقاط حادثه خیز و در تداوم کریدور شمال به جنوب است که در مدت ۱٨ ماه به سرانجام می‌رسد.