طی حکمی از سوی محسن مهرعلیزاده استاندار اصفهان، حیدر قاسمی به سمت مدیرکل دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری اصفهان منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، طی حکمی از سوی  استاندار اصفهان، حیدر قاسمی به سمت مدیرکل دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری منصوب شد.

در حکم محسن مهرعلیزاده استاندار اصفهان خطاب به حیدر قاسمی آمده است: با عنایت به مراتب تعهد، تخصص و تجربیات ارزنده جنابعالی بدینوسیله به سمت مدیرکل دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری منصوب می‌شوید؛ امید است در سایه توجهات خداوند متعال و بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌ها در انجام وظایف محوله در راستای تحقق اهداف جمهوری اسلامی ایران و پیروی از منویات مقام معظم رهبری و سیاست‌ها و برنامه های دولت تدبیر و امید موفق و مؤید باشید.