مدیر امور آب و فاضلاب روستایی سیاهکل گفت: با تعویض پمپ و 6 شاخه از لوله های پمپاژ مجتمع آبرسانی مالفجان، ضعف فشار آب آشامیدنی این روستاها برطرف شد.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، مدیر امور آب و فاضلاب روستایی سیاهکل گفت: با تعویض پمپ و 6 شاخه از لوله های پمپاژ مجتمع آبرسانی مالفجان، ضعف فشار آب آشامیدنی این روستاها برطرف شد.

مقداد ابراهیمی افزود: بیش از 150 میلیون ریال برای انجام این عملیات هزینه شد.

وی تصریح کرد: هم اکنون آب شرب 750 خانوار این روستاها از مجتمع مالفجان در حال تامین است.

ضعف فشار آب شرب روستاهای دیوشل و طالش محله شهرستان لنگرود برطرف شد

مدیر امور آب و فاضلاب روستایی لنگرود امروز گفت: با اجرای طرح مهندسی مجدد و بازسازی ایستگاه پمپاژ مجتمع آبرسانی دیوشل، فشار آب آشامیدنی این 2 روستا تقویت شد.

رضا رحیمی پور افزود: با انجام این عملیات، از هدر رفتن 1.5 لیتر بر ثانیه آب نیز جلوگیری شد.

وی، هزینه اجرای این طرح را بیش از 85 میلیون ریال عنوان کرد.

رحیمی پور افزود: هم اینک بیش از یکهزار و 400 مشترک روستاهای دیوشل و طالش محله از نعمت آب شرب سالم و بهداشتی برخوردارند.