رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا ازثبت وقف جدید برای امور قرآنی در شهرضا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، فرهاد عرب گفت: وقف جدیدی به ارزشی در حدود 3 میلیارد و 800 میلیون ریال برای انجام فعالیت قرآنی در شهرستان شهرضا به ثبت رسید.

وی افزود: واقف نیک اندیش دومین وقف جدید شهرضا در سال جاری را به نام خود به ثبت رساند. خسرو انصاری

عرب اظهار داشت: خسرو انصاری یک باب منزل مسکونی خود را به مساحت 255 متر مربع به ارزش تقریبی 3 میلیارد و 800 میلیون ریال را وقف کرده است.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا در ادامه گفت: این واقف نیک اندیش عواید حاصل از این موقوفه را برای کمک به ایتام شهرضا و همچنین تامین هزینه های امور قرآنی وقف و در سامانه جامع موقوفات و بقاع متبرکه ثبت کرده است.