استاندار هرمزگان در احکامی جداگانه دیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری هرمزگان، سرپرست اداره کل پدافند غیرعامل استانداری هرمزگان، سرپرست فرمانداری شهرستان ابوموسی، سرپرست فرمانداری شهرستان میناب، سرپرست فرمانداری شهرستان سیریک، سرپرست فرمانداری شهرستان بستک، سرپرست فرمانداری شهرستان جاسک، سرپرست فرمانداری شهرستان پارسیان و سرپرست بخشداری هرمز را منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان،  «فریدون همتی» طی حکمی «احمد نفیسی» را به سمت مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری هرمزگان منصوب کرد.

  در متن این حکم دکتر آمده است:

با عنایت به سوابق و تجارب مفید جنابعالی، به موجب این ابلاغ به سمت مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری منصوب می شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب وظایف قانونی در اجرای منویات مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای (مدظله العالی) و تحقق اهداف و برنامه های دولت تدبیر و امید جناب دکتر روحانی موفق و موید باشید.

توفیق شما را در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از درگاه احدیت مسئلت می‌نمایم.

سرپرست فرمانداری شهرستان ابوموسی منصوب شد

همتی همچنین در حکم جداگانه ای «رضا پوربابایی» را به سمت سرپرست فرمانداری شهرستان ابوموسی منصوب کرد.

در متن حکم  استاندار هرمزگان خطاب به رضا پوربابایی آمده است:

با عنایت به سوابق و تجارب مفید جنابعالی، به موجب این ابلاغ به سمت سرپرست فرمانداری شهرستان ابوموسی منصوب می شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب وظایف قانونی در اجرای منویات مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای (مدظله العالی) و تحقق اهداف و برنامه های دولت تدبیر و امید جناب دکتر روحانی موفق و موید باشید.

توفیق شما رادر خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از درگاه احدیت مسئلت می‌نمایم.

سرپرست فرمانداری شهرستان میناب منصوب شد

استاندار هرمزگان همچنین  با صدور حکمی «محمد احمدی» را به سمت سرپرست فرمانداری شهرستان میناب منصوب کرد.

در متن حکم  همتی استاندار خطاب به محمد احمدی آمده است:

با عنایت به سوابق و تجارب مفید جنابعالی، به موجب این ابلاغ به سمت سرپرست فرمانداری شهرستان میناب منصوب می شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب وظایف قانونی در اجرای منویات مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای (مدظله العالی) و تحقق اهداف و برنامه های دولت تدبیر و امید جناب دکتر روحانی موفق و موید باشید.

توفیق شما را در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از درگاه احدیت مسئلت می‌نمایم.

سرپرست فرمانداری شهرستان سیریک منصوب شد

استاندار هرمزگان همچنین با صدور حکمی «عبدالله پرتابیان» را به سمت سرپرست فرمانداری شهرستان سیریک منصوب کرد.

در متن حکم  همتی خطاب به عبدالله پرتابیان آمده است:

با عنایت به سوابق و تجارب مفید جنابعالی، به موجب این ابلاغ به سمت سرپرست فرمانداری شهرستان سیریک منصوب می شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب وظایف قانونی در اجرای منویات مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای (مدظله العالی) و تحقق اهداف و برنامه های دولت تدبیر و امید جناب دکتر روحانی موفق و موید باشید.

توفیق شما را در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از درگاه احدیت مسئلت می نمایم.

سرپرست فرمانداری شهرستان بستک منصوب شد

همتی همچنین در حکمی جداگانه «اکبر احمدی دولخانی» را به سمت سرپرست فرمانداری شهرستان بستک منصوب کرد.

در متن استاندار هرمزگان خطاب به اکبر احمدی دولخانی آمده است:

با عنایت به سوابق و تجارب مفید جنابعالی، به موجب این ابلاغ به سمت سرپرست فرمانداری شهرستان بستک منصوب می‌شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب وظایف قانونی در اجرای منویات مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای (مدظله العالی) و تحقق اهداف و برنامه های دولت تدبیر و امید جناب دکتر روحانی موفق و موید باشید.

توفیق شما را در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از درگاه احدیت مسئلت می نمایم.

سرپرست فرمانداری شهرستان جاسک منصوب شد

استاندار هرمزگان با صدور حکمی «محمد رادمهر» را به سمت سرپرست فرمانداری شهرستان جاسک منصوب کرد.

در متن حکم دکتر فریدون همتی استاندار هرمزگان خطاب به محمد رادمهر آمده است:

با عنایت به سوابق و تجارب مفید جنابعالی، به موجب این ابلاغ به سمت سرپرست فرمانداری شهرستان جاسک منصوب می شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب وظایف قانونی در اجرای منویات مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای (مدظله العالی) و تحقق اهداف و برنامه های دولت تدبیر و امید جناب دکتر روحانی موفق و موید باشید.

توفیق شما را در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از درگاه احدیت مسئلت می نمایم.

سرپرست فرمانداری شهرستان پارسیان منصوب شد

استاندار هرمزگان با صدور حکمی «عباس میرزاد» را نیز به سمت سرپرست فرمانداری شهرستان پارسیان منصوب کرد.

در متن حکم دکتر فریدون همتی استاندار هرمزگان خطاب به عباس میرزاد آمده است:

با عنایت به سوابق و تجارب مفید جنابعالی، به موجب این ابلاغ به سمت سرپرست فرمانداری شهرستان پارسیان منصوب می شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب وظایف قانونی در اجرای منویات مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای (مدظله العالی) و تحقق اهداف و برنامه های دولت تدبیر و امید جناب دکتر روحانی موفق و موید باشید.

توفیق شما را در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از درگاه احدیت مسئلت می نمایم.

سرپرست بخشداری هرمز منصوب شد

استاندار هرمزگان با صدور حکمی «سید مجدالدین حسینی» را به سمت سرپرست بخشداری هرمز از توابع شهرستان قشم منصوب کرد.

در متن حکم دکتر فریدون همتی استاندار هرمزگان خطاب به سید مجدالدین حسینی آمده است:

با استعانت از ایزد منان، بنا به پیشنهاد فرماندار و با توجه به تجارب جنابعالی به موجب این حکم به سمت سرپرست بخشداری هرمز از توابع شهرستان قشم منصوب می شوید.

سرپرست اداره کل پدافند غیرعامل استانداری هرمزگان منصوب شد

استاندار هرمزگان با صدور حکمی«محسن زینلی تختی» را نیز به سمت سرپرست اداره کل پدافند غیرعامل استانداری هرمزگان منصوب کرد.

 در متن حکم همتی خطاب به محسن زینلی تختی آمده است:

با عنایت به سوابق و تجارب مفید جنابعالی، به موجب این ابلاغ به سمت سرپرست اداره کل پدافند غیرعامل منصوب می شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب وظایف قانونی در اجرای منویات مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای (مدظله العالی) و تحقق اهداف و برنامه های دولت تدبیر و امید جناب دکتر روحانی موفق و موید باشید.

توفیق شما را در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از درگاه احدیت مسئلت می نمایم.