معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان از اختصاص بیش از ۲۳۰میلیارد ریال اعتبار برای اجرای طرح‌های آبخیزداری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، ابوطالب امینی گفت: امسال بیش از 230میلیارد اعتبار برای اجرای 18طرح در 14شهرستان استان اختصاص یافت.

وی افزود: با هزینه کردن این میزان اعتبار بیش از 70هزار هکتار از حوزه های آبخیز استان اصفهان زیرپوشش عملیات آبخیزداری قرار می گیرد.