جلسه پیگیری تأمین اعتبار ساماندهی و جلوگیری از ورود فاضلاب بهداشتی به دو رودخانه زرجوب و گوهررود در پی جلسه رئیس شورای اسلامی شهر رشت و سرپرست شهرداری رشت با دکتر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه کشور و دیگر مسئولان کشوری ذیربط برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، در راستای تأمین اعتبار و پیگیری ساماندهی وضعیت رودخانه های زرجوب و گوهررود و جلوگیری از ورود فاضلابهای بهداشتی به این دو رودخانه با مشارکت شهرداری و شرکت و آب وفاضلاب روز یکشنبه هفتم مردادماه علی بهارمست سرپرست شهرداری رشت به همراه سید امیرحسین علوی رییس شورای اسلامی شهر رشت در جلسات جداگانه ای در دفتر کار دکتر نوبخت معاون رییس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، مهندس جانباز معاون وزیر نیرو و مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و دکتر عدل معاون فنی، امور زیربنایی و تولیدی سازمان برنامه و بودجه کشور به بحث و تبادل نظر پرداختند.

جلسه ساماندهی رودخانه های رشت

گفتنی است که در این جلسات پیگیری در خصوص پرداخت مابقی مبلغ باقیمانده از محل ۲۵درصد پیش پرداخت قرارداد احداث زباله سوز  صورت گرفت که توسط دکتر عدل قول مساعد داده شد.