مدیرکل راه وشهرسازی گیلان گفت: فاز دوم این پروژه به طول 8.4 کیلومتر می باشد و با توجه به اینکه اخیراً به پیمانکار ابلاغ شده در حال اجرای عملیات خاک برداری می باشد.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، علی خاوری مدیرکل راه وشهرسازی گیلان بیان کرد: با توجه به ماهیت منطقه و عدم وجود راه در بخش هایی از مسیر، مطالعات محورملاسرا- شفت- زنجان در دو بخش یکی به صورت بهسازی و دیگری به صورت نوسازی دنبال گردید.

وی  اذعان داشت: طول کل محور 90 کیلومتر می باشد که حدود 30 کیلومتر در محدوده استان زنجان و 60 کیلومتر در محدوده استان گیلان واقع شده است.

رئیس شورای هماهنگی راه و شهرسازی استان گیلان  افزود: چهار خطه کردن محور ملاسرا – شفت به طول کلی 11.8 کیلومترو با عرض25.6 متر دارای 6 دستگاه پل دالی با دهانه 2 متری ویک دستگاه پل 3 متری می باشد که در فاز اول 1.5 کیلومتر آن با پیشرفت فیزیکی 90 در صد در حال اجراست که اجرای عملیات آسفالت آن رو به اتمام است.

خاوری اضافه کرد: فاز دوم این پروژه به طول 8.4 کیلومتر می باشد و با توجه به اینکه اخیراً به پیمانکار ابلاغ شده در حال اجرای عملیات  خاک برداری می باشد.