مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های منطقه گیلان اظهار کرد: به منظور دستیابی آسان و سریع مردم به خدمات قابل ارائه ، به موقع و موثر اقدامات خدمات میز خدمت در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیلان اجرایی می شود.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، علی اصغر عباسی مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های منطقه گیلان با اشاره به اینکه بیش از ۹۰ درصد خدمات پخش فرآورده های نفتی الکترونیکی کردن خدمات است گفت: در تلاش هستیم که نسبت به بازشناسایی سایر فعالیت های منطقه و الکترونیکی کردن اقدام شود تا در مواردی که می توان نسبت به حذف فیزیکی ارباب رجوع در شرکت اقدام کرد ، اهتمام ویژه شود.

وی مراجعه متقاضیان برای احداث جایگاهها و همچنین حذف رمز کارت هوشمند سوخت را از دلایل عمده مراجعه کنندگان به منطقه دانست و افزود: بخش اعظم اطلاعات مربوط به متقاضیان احداث جایگاه در پایگاه اینترنتی ستاد و منطقه گیلان وجود دارد، لذا در صدد هستیم با توجه به شرایط و دستورالعملهای جدید مابقی اطلاعات را نیز به سمت الکترونیکی شدن هدایت کنیم.

مکان مناسبی برای میز خدمت در ستاد منطقه در نظر گرفته شده است

وی در ادامه گفت: مکان مناسبی برای میز خدمت در ستاد منطقه در نظر گرفته شده است که مراجعین می توانند به راحتی و بدون حضور در واحدهای داخلی خدمات خودرا دریافت نمایند.

 عباسی اظهار داشت: بر اساس شرح وظایف در میز خدمت راهنمایی های لازم به مراجعین ارائه شده و درخواست های مراجعین دریافت می شود و در زمان مراجعه ارباب رجوع امور و درخواست های متقاضیان پیگیری و در غیر این صورت تاریخ مراجعه و زمان ارائه خدمات نهایی به مراجعین اطلاع داده می شود.

مدیر منطقه گیلان گفت: نظرباینکه هدف غائی و نهائی، استقرار خدمات الکترونیکی است لذا با ایجاد میز خدمت حجم زیادی از مراجعات حضوری مردم کاسته خواهد شد.