معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان گیلان از اعزام مشمولان (فوق دیپلم و دیپلم و عادی ) دارای برگ اعزام در روز شنبه مورخه 20 مرداد ماه 1397 به مراکز آموزشی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، سرهنگ  عابدین تقی پور بیان کرد: مشمولان فوق دیپلم و دیپلم و عادی که موعد اعزامشان روز شنبه، 20 مرداد ماه 1397 است باید جهت اعزام به مراکز آموزش، رأس ساعت 07:00 مورخه یاد شده در معاونت وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی گیلان واقع در بلوار خلیج فارس - کیلومتر3 جاده رشت به تهران – جنب راهنمایی و رانندگی حضور داشته باشند.

این مقام انتظامی با بیان اینکه طبق ماده 58 قانون وظیفه عمومی؛ اصلاحی 22 آبان ماه 1390، برای مشمولانی که مدت غیبت اولیه آنان تا سه ماه باشد، سه ماه اضافه خدمت و مشمولانی که مدت غیبت اولیه آنها بیشتر از سه ماه باشد، شش ماه اضافه خدمت لحاظ خواهد شد، افزود: همچنین مشمولانی که مدت غیبت اولیه آنها بیش از یکسال باشد علاوه بر شش ماه اضافه خدمت، فراری محسوب و به مراجع صالحه قضائی معرفی می گردند.

سرهنگ عابدین تقی پور تصریح کرد: در اجرای دستورالعمل صادره از سازمان وظیفه عمومی ناجا، سربازان متأهل بعد از سپری نمودن دوره آموزشی رزم مقدماتی در مراکز آموزش ناجا، ادامه خدمت خود را در استان محل سکونت سپری خواهند کرد.

معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی گیلان خاطر نشان کرد: کلیه مشمولان با هزینه سازمان وظیفه عمومی ناجا به مراکز آموزشی نیروهای مسلح اعزام می گردند.