ریئس سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان گفت: طی 32 در سه ماهه نخست سال جاری، توسط کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان به منظور حل مشکلات واحدهای تولیدی، 204مصوبه جهت کمک به واحدها تولیدی مصوب و پیگیری شد.

به گزارش خبرگزاری موج خوزستان، نوراله حسن زاده گفت: در سه ماهه نخست سال جاری تعداد 32 جلسه توسط کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان به منظور حل مشکلات واحدهای تولیدی برگزار شد.

وی ادامه داد:  تعداد 153 جلسه کمیته های تخصصی به منظور بررسی وضعیت واحدها و ارائه نقطه نظرات برگزار شد، که در این جلسات به مشکلات تعداد 171 واحد تولیدی رسیدگی و تعداد 204مصوبه جهت کمک به واحدها تصویب و پیگیری گردیده است، همچنین  تکلیف بدهی های معوق با 87 مورد، درخواست تسهیلات و تامین مالی 39 مورد و سایر مسائل و مشکلات با 78 مورد بیشترین موارد مطرح شده بوده است.

حسن زاده اضافه کرد: در راستای کمک و مساعدت به بازپرداخت بدهی های معوق واحدهای تولیدی به تامین اجتماعی و بهره مندی از بخشنامه بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب مشکلات ابزاری تعداد زیادی از واحدهای تولیدی متقاضی توسط سازمان بررسی و تعداد 110 واحد تولیدی جهت بهره مندی از مزایای بخشودگی جرائم به سازمان تامین اجتماعی معرفی گردیدند.

وی گفت: در ادامه کمک به تامین نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی در قالب طرح رونق تولید سال 96 و 97 مبلغ حدود 175 میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش و ثابت به تعداد 75 واحد تولیدی صنعتی و همچنین مبلغ 4 میلیارد تومان تسهیلات در قالب نوسازی و بازسازی واحد به 7 واحد تولیدی اعطاء گردید.

رئیس سازمان صنعت و معدن خوزستان تصریح کرد: با توجه به بخشنامه صادره توسط استاندار خوزستان مبنی بر ممنوعیت قطع خدمات دولتی واحدهای تولیدی توسط شرکت های خدمات رسان استان به اطلاع کلیه واحدهای تولیدی استان می رساند در صورت مراجعه این واحدها جهت قطع خدمات یا صدور اخطاریه فوراً مراتب را به دبیرخانه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان مستقر در این سازمان اطلاع دهند تا با برگزاری جلسه مشترک با شرکت های خدمات رسان ضمن تعیین تکلیف بدهی از قطع خدمات جلوگیری بعمل آیدکه در این خصوص تا کنون دهها جلسه کاری برگزار و از قطع خدمات بدون هماهنگی با سازمان جلوگیری بعمل آمده است.

 حسن زاده در پایان خبر داد: دبیرخانه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید اعلام آمادگی می نماید نسبت به پیگیری مشکلات واحدهای تولیدی خصوصاً مشکلات بانکی، مالیاتی، بیمه ای و زیر ساختی اقدام نمایند به همین منظور ضرورت دارد کلیه واحدها قبل از اینکه مشکل به مرحله غیر قابل بازگشت منتهی گردد مراتب را بصورت مکتوب یا حضوری به دبیرخانه اعلام تا پیگیری فوری به عمل آید.