یاور محمدی گفت: آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، افراد را با توجه به شرایط اقتصادی جامعه آماده‌ی ورود به بازار کارکرده و بدین شکل مهارت‌های عمومی بازار کار و صنعت را موردتوجه قرار می‌دهد.

مدیرکل آموزش فنی وحرفه‌ای کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج کرمانشاه ضمن تاکید بر کیفی سازی روند کاری فنی وحرفه‌ای استان، ابراز داشت: گسترش آموزش ها و مهارت‌های فنی و حرفه‌ای و نیاز به افراد کارآفرین از اولویت های رشد اقتصادی جامعه محسوب می شود.

وی ضمن تاکید بر نگاه کیفی گرا به کارگاههای فنی و حرفه‌ای و صدور مدارک براساس استانداردهای الکترونیک، خاطرنشان ساخت: افراد پس از به دست آوردن دانش و مهارت‌های تخصصی در زمینه های مختلف می توانند در شغل های مناسب به فعالیت بپردازند و به عنوان کارآفرین برطرف کننده ی نیازهای کشور باشند.

محمدی با بیان این مطلب که آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، نقش مهمی را در افزایش اشتغال مولد، بهبود فضای کسب و کار، استفاده ی بهینه از فرصت ها و افزایش کارایی اقتصاد مقاومتی در درون جامعه بر عهده دارد، گفت: نبود آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کارآفرینی در جامعه پیامدهای منفی را به دنبال دارد که گسترش مدرک گرایی یکی از نتیجه های آن محسوب می شود زیرا افراد پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه شغل مناسب خود را پیدا نمی کنند.

تاکنون 6 هزار استاندارد در رشته های فنی و حرفه‌ای با کد بین المللی تعریف شده است

مدیرکل آموزش فنی وحرفه‌ای کرمانشاه گفت: گستره استانداردهای فنی و حرفه‌ای در آموزش‌های مهارتی وسیع است و تاکنون 6 هزار استاندارد در رشته های مختلف با کد بین المللی تعریف شده است.

محمدی با بیان این مطلب که با توجه به گستره استانداردها، زمینه تعامل و ارتباط با بیشتر کسب و کارها فراهم است و می توان برای هر کسب و کاری دوره آموزشی برگزار کرد گفت: این اداره کل آمادگی دارد براساس نیازسنجی آموزشی در قالب تفاهم نامه، آموزشهای موردنیاز کانون کارآفرینی استان را با استفاده از ظرفیت های بخش دولتی و خصوصی ارائه نماید. آموزشهای فنی وحرفه‌ای معتادان بهبود یافته را توانمند می کند.

شغل‌ها و مهارت‌ها آموزش

توانمندسازی معتادان بهبودیافته با آموزش های فنی وحرفه‌ای

وی در ادامه به نقش مهم آموزشهای فنی و حرفه‌ای در برگرداندن معتادان بهبود یافته به آغوش گرم خانواده و امید به آینده به وسیله ارائه آموزش‌های مهارتی و اشتغال‌زایی انکارناپذیر اشاره کرد و افزود: یک بخش از جامعه هدف سازمان فنی و حرفه‌ای قشر آسیب دیده اجتماعی است که هم برای ارتقاء مهارت و هم آموزش مهارت به آن‌ها اقداماتی صورت گرفته است.

محمدی با بیان اینکه برخی از آموزش‌های مهارتی خرد را می‌توان در کمپ‌های ترک اعتیاد به بیماران آموزش داد، اعلام داشت: برخی دیگر از آموزش‌ها نیاز به حضور در کارگاه‌های آموزشی دارد که بهبود یافتگان می‌توانند در این کارگاه‌ها حضور پیدا کنند و آموزش‌های لازم را ببینند.

مدیر کل فنی و حرفه‌ای کرمانشاه یکی از مهمترین راهبردهای صیانت از بهبود یافتگان را ترویج وگسترش آموزشهای فنی و حرفه‌ای در راستای اشتغالزایی عنوان کرد و گفت: این امر با استفاده از آموزشهای مهارتی در راستای کاهش و جلوگیری از آسیبهای اجتماعی در حوزه مواد مخدر انجام می شود.