استاندار گیلان خواستار تعیین اولویت های استان در تخصیص بودجه شد و گفت: الزامات قانونی و سیاست های استان در توزیع اعتبارات لحاظ شود.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، مصطفی سالاری، استاندار گیلان امروز در پنجمین جلسه شورای برنامه ریزی استان در استانداری گیلان اظهار داشت: پروژه هایی که ردیف ملی داشته و مربوط به دستگاه اجرایی مربوطه در استان می‌باشند، در حیطه عملکرد شورای برنامه ریزی توسعه استان نیستند و بر این اساس انتظار می‌رود اعتبارات آن ها مستقیما از طریق وزارت خانه مربوطه جذب شود.

وی با بیان اینکه اختصاص اعتبارات به مانند سال گذشته صورت می گیرد افزود: ۸۰ درصد اعتبارات استان به شهرستان ها اختصاص می یابد.

سالاری با تاکید بر تعیین اولویت های استان در تخصیص بودجه تصریح کرد: اعضاء جلسه شورای برنامه ریزی توسعه استان، تمرکزشان را بر روی توزیع اعتبارات شهرستان ها از محل مجموع اعتبارات استانی بگذارند.

کاهش بودجه عمرانی کشور در سال جاری

مهرداد لاهوتی، نماینده مردم لنگرود در مجلس با اشاره به کاهش بودجه عمرانی کشور در سال جاری اظهار کرد: درقانون بودجه امسال مبلغ بودجه عمرانی از ۷۱ هزار میلیارد تومان کاهش یافته و به ۶۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.

وی با اشاره به برخی تبصره ها برای افزایش میزان بودجه اظهار کرد: برخی بندها در قانون بودجه وجود دارد که می توان با تجمیع آنها و بهره برداری درست کمبود بودجه را تاحدودی کاهش داد.

شورای برنامه ریزی گیلان

لاهوتی با بیان اینکه امسال ۸ درصد به قبوض شهری افزوده می شود اذعان کرد: ۵۰ هزار واحد مسکن مهر نیز امسال به مددجویان کمیته امداد و بهزیستی واگذار می شود.

جبار کوچکی نژاد، نماینده مردم رشت در مجلس با اشاره به شرایط اقتصادی کشور اذعان کرد: شرایط اقتصادی امسال ویژه است که با روحیه انقلابی میتوان آن را پشت سر گذاشت.

وی خواستار اعمال پیشنهادات نمایندگان مجلس شورای اسلامی در گیلان در تخصیص اعتبارات شهرستان ها شد و بیان کرد: بودجه استان قبل از تقسیم بندی بین دستگاه ها به وسیله نماینده ها بررسی و نظرها اعمال شود.

منوچهر جمالی، نماینده مردم رودبار در مجلس نیز با بیان اینکه برنامه ششم توسعه به مانند برنامه های دیگر بر توسعه متوازن تاکید دارد گفت: این توسعه متوازن باید در شهرستان ها نیز اعمال شود.

شورای+ برنامه ریزی گیلان

وی ادامه داد: رشد شاخص ها در همه شهرستان ها یکی نیست و رودبار از شهرستان های دیگر عقب مانده و باید عنایت ویژه داشته تا این شاخص ها را بهم نزدیک کنیم.

محمود عباسی، نماینده مردم رودسر و املش در مجلس نیز با اشاره به کندی روند برخی پروژه های عمرانی از بروکراسی اداری در استان انتقاد کرد و اذعان داشت: تا چه زمانی باید ضعف بروکراسی اداری در استان را تحمل کنیم؟

وی خواستار دیده شدن بودجه واقعی شد و بیان کرد: موانع اجرای پروژه ها رفع و مدیران کم کار توبیخ شوند.