امام جمعه اهل سنت بندرعباس در نخستین مجمع سلامت استان هرمزگان گفت: ما در کنار دریا هستیم، پیامبر (ص) می‌فرماید آب طاهر است، طهور است و مطهر است یعنی هم پاک است و هم چیزهای دیگر را پاک می‌کند، سلامت دریا یعنی سلامت طعام آبزیان و سلامت ما و جوانب مهمی را باید در این زمینه در نظر گرفت.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، شیخ عبدالباعث قتالی، در نخستین مجمع سلامت استان هرمزگان با بیان اینکه همه کس باید به هر نحوی دغدغه سلامت داشته باشد، گفت: آدم غیرپاکیزه و غیربهداشتی نمی تواند خدا را عبادت کند، تاکنون روایتی از بیماری پیامبر (ص) نداشته‌ایم و تنها در روایتی در اواخر عمر ایشان فرموده من تب‌ گرفته‌ام و این تب پایان کار من است و این نشان‌دهنده اهمیت سلامت و رعایت آن برای پیامبر (ص) بوده است؛ سلامتی مسئله‌ای همگانی است.

وی در ادامه افزود: بحث سلامت تحت سه عنوان در آموزه‌های اسلام مطرح شده و عنوان‌های سلامت، صحت و عافیت در بسیاری احادیث آورده شده‌اند.

امام جمعه اهل سنت بندرعباس با بیان اینکه  پیامبر (ص) نسبت به سلامت حساس بودند، افزود: قبل از عبادت سلامت موجود است چراکه در حدیثی آمده هر چیزی کلیدی دارد و کلید نماز طهارت است، باب پاکیزگی و طهارت، بهداشت بدن، دهان، دندان و ... در اصل عبادت آورده شده است.

قتالی تصریح کرد: واژه سلام ثلاثه سلم است، اسلام نیز با عظمتش از سلم به معنی سالم بودن گرفته شده است، سلامتی جلوتر از ایمان است.

وی خاطرنشان کرد: ما در کنار دریا هستیم، پیامبر (ص) می‌فرماید آب طاهر است، طهور است و مطهر است یعنی هم پاک است و هم چیزهای دیگر را پاک می‌کند، سلامت دریا یعنی سلامت طعام آبزیان و سلامت ما و جوانب مهمی را باید در این زمینه در نظر گرفت.