فرماندار و بخشدار خمینی شهر از دفتر خبرگزاری موج در استان اصفهان بازدید کردند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج از اصفهان،  فرماندار و بخشدار خمینی شهر به همراه جمعی از مسوولین از دفتر خبرگزاری موج در استان اصفهان بازدید کردند.

فرماندار