رییس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی اصفهان گفت: به رغم وجود چالش ها و مشکلات اقتصادی بی شمار، هنوز وضعیت فعلی اقتصاد ایران برای کار آفرینان تهدید نیست بلکه دنیای فرصت است.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، قاسمعلی جباری در سومین جلسه کمیسیون سرمایه گذاری، تامین مالی و توسعه روابط خارجی رییس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی اظهار داشت: رشد نقدینگی و متعاقب آن تورم لجام گسیخته را ایدز اقتصاد کشور نامید و تاکید کرد: به رغم وجود چالش ها و مشکلات اقتصادی بی شمار، هنوز وضعیت فعلی اقتصاد ایران برای کار آفرینان تهدید نیست بلکه دنیای فرصت است.

 وی افزود: متاسفانه چالش های موجود در زمینه بازار ارز به نحوی است که واحدهای تولیدی و صنعتی وهمچنین صادر کنندگان با مشکلات عدیده ای به منظور تامین ارز مورد نیاز فعالیت یا دریافت ارز حاصل از صادرات خود مواجهند.

عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی اصفهان ورود قهری دولت و نهاد های انتظامی به بازار ارز و امنیتی ساختن فضا در این بازار را از یکسو سبب تشدید هیجانی شدن بازار و رشد تقاضای ارز توسط شهروندان به منظور تثبیت قدرت خرید دارایی های خود  و از سوی دیگر سبب ایجاد مشکلات عدیده برای تامین ارز مورد نیاز واردات مواد اولیه و ماشین آلات واحدهای تولیدی و صنعتی  دانست.

اتاق بازرگانی

رییس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی اصفهان خروج دولت از  بازار ارز و واگذاری تعیین نرخ به بازار آزاد و نظام عرضه و تقاضا  را سبب کاهش بخش عمده ای از تنش های هیجانی این بازار و در نتیجه رفع بخشی مشکلات تامین ارز مورد نیاز احدهای تولیدی، صنعتی و بازرگانی کشور عنوان کرد.

جباری در ادامه با انتقاد از سیاست های نادرست اقتصادی کشور در دهه ها گذشته، کاهش قدرت خرید شهروندان و در نتیجه تضعیف واحدهای تولیدی را از نتایج تخریبی این سیاست ها ذکر کرد و از دولتمردان و سیاستگذاران اقتصادی و سیاسی کشور خواست با مدیریت درست و پرهیز از سیاستهای نامناسب به تسهیل فضای کسب و کار کشور کمک نمایند تا در بلند مدت شاهد رشد تولید و اشتغال و در نتیجه بهبود وضع معیشتی و قدرت خرید شهروندان باشیم.