مدیر کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان از جریمه نقدی یک شرکت فروش تجهیزات پزشکی به اتهام گرانفروشی در اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، غلامرضا صالحی گفت: یک شرکت فروش تجهیزات پزشکی با تخلف گرانفروشی جریمه نقدی شد.

وی افزود: براساس گزارش معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، پرونده تخلف مدیر عامل این شرکت به اتهام فروش تجهیزات پزشکی گرانتر از قیمت واقعی کالا به متقاضیان به شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات بهداشتی ودرمانی اداره کل تعزیرات ارسال شد.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان بیان داشت: پس از مشخص شدن تخلف این شرکت، رییس شعبه رسیدگی کننده مدیرعامل متخلف، به پرداخت 799 میلیون و384 هزارریال جریمه نقدی در حق دولت محکوم شد.