طی بازدیدی از زیرساخت های تولید آب و برق استان هرمزگان با حضور معاون امور اقتصادی و برنامه ریزی وزیر نیرو، وضعیت تامین آب و برق استان مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، «رضا مدرس» عنوان کرد: در بازدید معاون امور اقتصادی و برنامه ریزی وزیر نیرو از زیر ساخت های تامین انرژی استان هرمزگان گزارشی از وضعیت آب و برق استان در حوزه های روستایی، شهری، توزیع، فوق توزیع و تامین آب و برق هرمزگان ارائه شد.

وی اضافه کرد: یکی از مطالبات استان از وزارت نیرو افزایش سهم انرژی است که در سفر معاون امور اقتصادی و برنامه ریزی وزیر نیرو مورد تاکید قرار گرفت تا بتوان زمان خاموشی های استان را به حداقل رساند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان به وضعیت آب استان اشاره کرد و گفت: در این سفر شرایط آبی استان نیز مورد بررسی قرار گرفت که با در نظر گرفتن شرایط موجود، بر صرفه جویی حداقل 10 تا 15 درصدی هرمزگانی ها در مصرف آب تاکید شد.

وی با اشاره به روند آماده سازی آب شیرین کن 100 هزار متر مکعبی، بیان کرد: موضوع راه اندازی فاز اول آبشیرین کن 100 هزار متر مکعبی بندرعباس نیز مطرح و بازدیدی نیز از روند احداث این آب شیرین کن با حضور معاون امور اقتصادی و برنامه ریزی وزیر نیرو صورت گرفت.

مدرس خاطر نشان کرد: فاز اول آب شیرین کن 100 هزار متر مکعبی آماده پیش راه اندازی است که امیدواریم با پیگیری هایی که حوزه معاونت عمرانی استانداری و شرکت آب و فاضلاب استان انجام داده اند این آب شیرین کن هر چه زودتر وارد مدار شود.

وی اضافه کرد: به منظور وارد مدار شدن فاز اول آب شیرین کن 100 هزار متر مکعبی تمامی هماهنگی های بین دستگاهی صورت گرفته و از 45 روز گذشته که معاونت عمرانی استانداری راسا به موضوع ورود کرده با همراهی شرکت آب و فاضلاب هرمزگان مراحل را به گونه ای پیش برده ایم تا هرچه سریع تر این پروژه راه اندازی و به بهره برداری برسد.