معاون سیاسى، امنیتى و اجتماعى استاندار کردستان، تاکید کرد: زنان جامعه باید در پیگیرى درخواست هاى خود مطالبه گر باشند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کردستان؛ حسین خوش اقبال اظهارداشت:زنان جامعه باید مطالبه‌گر باشند.

معاون سیاسی،امنیتی واجتماعی استاندار کردستان در اولین جلسه کارگروه بانوان و خانواده، اظهار داشت: مشارکت بانوان باید افزایش یابد و مشاورین امور بانوان دستگاه ها به عنوان نمایندگان نیمى از جامعه باید درخواست ها، مطالبات و مباحث کارشناسى بیشترى داشته باشند. 
وى با اشاره به نقش فرهنگ در مشارکت جویى و مطالبه گرى، اظهار داشت: در اولویت قرار دادن اطلاع رسانى و آموزش با همکارى صدا و سیما و رسانه ها، مى تواند بخشى از مشکلات را مرتفع مى کند. 

خوش اقبال یادآورى کرد: توانمندسازى بانوان باید همچنان در اولویت اقدامات دفتر امور بانوان باشد. معاون استاندار در ادامه خاطرنشان کرد: زنان ٥٠ درصد از جامعه را تشکیل مى دهند و باید توانمندى هاى آنان در حوزه هاى سیاسى و اجتماعى بیشتر استفاده کنیم. 

وى در این خصوص افزود: خوشبختانه در سیاست دولت نیز بر بهره گیرى از توانمندى هاى بانوان تاکید شده است.