فرماندار رشت با بیان اینکه در اشتغال فراگیر ۸۰ درصد تسهیلات پرداخت کردیم افزود: دستگاه های اجرایی محدودیتی برای ارائه طرح های جدید ندارند و می توانند طرح های خود را به کارگروه فنی استان جهت بررسی ارائه دهند.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، سید محمد احمدی، امروز در جلسه کارگروه اشتغال شهرستان در فرمانداری با بیان اینکه شهرستان رشت ۱۰ درصد پرداختی تسهیلات اشتغال روستایی استان را به خود اختصاص داده است گفت: باید با تحرک بیشتری حرکت کرده تا بتوانیم سهمیه پیش بینی شده استان برای شهرستان رشت را محقق کنیم.

وی با بیان اینکه در اشتغال فراگیر هم ۸۰ درصد تسهیلات پرداخت کردیم افزود: دستگاه های اجرایی محدودیتی برای ارائه طرح های جدید ندارند و می توانند طرح های خود را به کارگروه فنی استان جهت بررسی ارائه دهند.

احمدی با اشاره به عملکرد ضعیف برخی دستگاه ها جهت ارائه طرح های اشتغال روستایی و فراگیر اذعان کرد: متاسفانه شهرک های صنعتی هیچ تحرکی در این خصوص نداشته و خنثی عمل کرده اند.

وی در ادامه خواستار تسهیل روند پرداخت تسهیلات اشتغالزا توسط بانک ها شد و بیان کرد: بانک ها با تاکید بر اجرای قانون، هلاقیت به کار برده و تلاش کنند تا تسهیلات را آسان تر پرداخت کنند.

فرماندار رشت با بیان اینکه واحدهای تولیدی ما زخمی بوده و باید در شرایط اقتصادی امروز کمک یار آنها باشیم افزود: وجود برخی شرایط باعث شده تا تولید کننده آسیب ببیند و ما دولتی ها در هر منصبی باید تسهیل کننده شرایط برای آنان باشیم.

وی با تاکید بر اینکه باید در اعضای کارگروه اشتغال شهرستان بازنگری شود گفت: دستگاه هایی که هیچ تحرکی ندارند از کارگروه حذف می شوند.

احمدی خاطرنشان کرد: طی هفته های آینده تلاش می کنیم تا مشکلات طرح های ارائه شده را به صورت مصداقی بررسی کنیم تا مشکلات را رفع کنیم.

۱۱۱طرح به صندوق کارآفرینی امید در بحث اشتغال روستایی

ارائه 111طرح به صندوق کارآفرینی امید در بحث اشتغال روستایی

لقمانی، رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان رشت نیز در این جلسه با اشاره به ارائه طرح های اشتغال روستایی و فراگیر به بانک ها اظهار کرد: ۱۱۱طرح به صندوق کارآفرینی امید در بحث اشتغال روستایی با اعتبار هشت میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان ارائه شده است.

وی با بیان اینکه ۸۸ طرح با اعتبار هفت میلیارد و ۹۲۵ میلیون تومان در دست بررسی است اظهار کرد: ۱۰۹ طرح شامل ۱۰۲ طرح اشتغال روستایی و هفت طرح فراگیر با اعتبار ۱۹ میلیارد و ۱۷۸ میلیون تومان به بانک کشاورزی ارسال شده است.

لقمانی ادامه داد: از این تعداد ۹۲ طرح در دست بررسی و ۹ طرح نیز انعقاد قرارداد شده است.

وی تصریح کرد: بانک توسعه تعاون نیز با ۶۱ طرح ارائه شده تنها ۲ طرح با مبلغ ۲۷۰ میلیون تومان داشته است