اردوی جهادی پزشکی باهمکاری بسیج جامعه پزشکی شهرستان میناب در روستای محروم کلاتک از توابع دهستان چراغ اباد بخش توکهور برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، به مناسبت میلاد امام رضا اردوی جهادی پزشکی باهمکاری بسیج جامعه پزشکی شهرستان میناب در روستای کلاتک از توابع دهستان چراغ آباد بخش توکهور برگزار شد.

«عبدالرضا زارعی پور»، فرمانده حوزه مقاومت امام رضا (ع) هشتبندی گفت:در این طرح بیش از ۳۰۰ نفر از اهالی روستای کلاتک از خدمات پزشک عمومی، بهداشت محیط، مامایی ومشاوره کاهش آسیب‌های اجتماعی برخوردار شدند.

وی افزود: تاپایان سال ۵ اردوی جهادی در قالب طرح تحول بسیج در روستاهی محروم وآسیب پذیر برگزار می‌شود.

به گزارش موج، روستای کلاتک با ۳۵۰ نفر جمعیت در ۱۵ کیلومتری مرکز بخش توکهور قرار دارد.