معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان گفت: مردم هرمزگان با وجود سواحل پهناور این استان، نباید از ظرفیت های تفریحی، ورزشی و گردشگری ساحل بی بهره باشند و وجود تفریحگاه ها و فضاهای ورزشی در سواحل استان یکی از نیازهای مردم است که باید به آن توجه شود.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، «بهروز اکرمی» در نشست ستاد ساماندهی سواحل استان هرمزگان، بر برگزاری مستمر جلسات این ستاد تاکید و عنوان کرد: ستاد ساماندهی سواحل در شهرستان های استان نیز باید برگزار و مصوبات و مسائل آن جلسات به دبیر خانه ستاد استان به منظور عنوان شدن آنها در این جلسه ارائه شود.

وی تصریح کرد: پایش وضعیت سواحل و نظارت و ارزیابی مستمر بر میزان و کیفیت اجرای برنامه ها و عملکرد دستگاه ها و سازمان های مسئول در امر سواحل از جمله موارد مورد توجه است که در ستاد ساماندهی سواحل استان مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

اکرمی تاکید کرد: مدیریت همه جانبه سواحل با بسیج توانمندی ها و ظرفیت های بالقوه و بالفعل استان، جذب مشارکت بخش خصوصی و تعاونی ها با اعمال مشوق ها و در چارچوب های حقوقی معین از موارد مهم مدنظر این ستاد است.

 معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان با تأکید براینکه فعالیت ستاد ساماندهی سواحل استان در حوزه های فرهنگی، تفریحی و ورزشی است، اظهار داشت: دستگاه های عضو موظف هستند ضمن فعالیت در راستای وظایف تخصصی خود نسبت به احصاء نقاط قابل تفریح و ورزش سواحل استان اقدام نمایند.