فرماندار صومعه سرا اظهار کرد: شاخص شهرستان صومعه سرا از نظر سرانه ورزشی به ازای هر نفر 1/3 متر مربع است که از میانگین استانی و حتی کشوری بالاتر است.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، علی فتح اللهی گفت:  شاخص شهرستان صومعه سرا از نظر سرانه ورزشی به ازای هر نفر 1/3 متر مربع است که از میانگین استانی و حتی کشوری بالاتر است.

فرماندار صومعه سرا از پیشرفت فیزیکی 98 لی 99 درصدی سالنهای ورزشی در حال احداث شهرستان خبر داد و افزود: در شهرستان صومعه سرا 2464 نفر ورزشکار بیمه شده داریم و این نشان دهنده جایگاه ورزش در این شهرستان است.

سالهای اینده شاهد حضور بانوان در ورزشگاهها خواهیم بود

وی با پیش بینی این موضوع که در سالهای اینده شاهد حضور بانوان در ورزشگاهها خواهیم بود ، گفت:  برای حضور بانوان باید در طراحی سالن های ورزشی بنحوی کار صورت گیرد تا برخی ضروریات مانند: سرویسهای بهداشتی مجزا، نیمکت و... برای این قشر برآورده گردد.

فتح اللهی به طرح هزار روستا هزار ورزشگاه که مورد تاکید استاندار گیلان نیز است اشاره و خاطر نشان کرد: در شهرستان صومعه سرا 26 روستا که دارای سند وقابلیت اجرا هستند لیست برداری شده تا قدم های بزرگی در این راستا انجام پذیرد.

به گفته این مسئول هنوز ظرفیتهای زیادی برای توسعه زیرساختهای ورزشی در شهرستان صومعه سرا وجود دارد که توان، ساخت رختکن وسرویس بهداشتی در زمین ورزشی ضیابر وطاهر گوراب، ساخت جکوزی در استخر شنای صومعه سرا، خاکریزی، تسطیح و تجهیز زمین ورزشی هنده خاله، تسطیح، احداث رختکن و تجهیز زمین ورزشی تولمشهر، احداث چمن مصنوعی در ورزشگاه تختی صومعه سرا و روستای تنیان، احداث سالنهای ورزشی مرکیه، نوخاله اکبری و جعفری، برق رسانی و تکمیل سالن ورزشی اباتر اشاره کرد.