استاندار فارس در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با بیان اینکه فارس رتبه دوم در حوزه رونق فضای کسب و کار در سطح کشور را به دست آورده است، گفت: این موفقیت نشان دهنده تلاش هماهنگ و قابل توجه در همه ارکان استان به ویژه در بخش خصوصی است.

به گزارش خبرگزاری موج از فارس، اسماعیل تبادار در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان با بیان اینکه فارس رتبه دوم در حوزه رونق فضای کسب و کار در سطح کشور را به دست آورده است، گفت: این موفقیت نشان دهنده تلاش هماهنگ و قابل توجه در همه ارکان استان به ویژه در بخش خصوصی است.

استاندار فارس در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی

وی افزود: با تلاش همگانی در این استان، گزارش سه ماهه نخست سال ۱۳۹۷ نشان دهنده کاهش نرخ بیکاری استان از ۱۰.۸ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۹.۹ درصد است و این موفقیت در شرایطی به دست آمده که متوسط نرخ بیکاری کشور ۱۲.۱ درصد است.

نماینده عالی دولت در استان فارس تصریح کرد: رویکرد مدیران این استان رفع موانع بخش خصوصی است تا بر اساس چارچوب های قانونی شاهد رونق هرچه بیشتر اقتصادی در سطح استان فارس باشیم.

استاندار فارس در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی

استاندار فارس ادامه داد: امیدواریم با رونق فضای کسب و کار، جامعه و حتی خانواده ها به صورت ملموس شاهد کاهش نرخ بیکاری و اشتغال به کار جوانان باشند.

تبادار اضافه کرد: با همکاری دستگاه های دولتی و همراهی بخش خصوصی، پروژه های زیادی به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه بحران های جهانی باید ما را هوشیارتر کند، اظهار داشت: فشارهای بین المللی هرگز نباید باعث نا امیدی شود زیرا ما بحران های بزرگ تر را پشت سر گذاشته ایم و در شرایط فعلی نیز زمینه های زیادی برای رونق فعالیت های اقتصادی به ویژه در زمینه توسعه صادرات غیرنفتی وجود دارد که باید از آن ها به بهترین شکل استفاده کنیم.

استاندار فارس در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی

نماینده عالی دولت در استان فارس با بیان اینکه بانک های استان علاوه بر تسهیلات تکلیفی، باید در زمینه تأمین مالی پروژه های بزرگ نیز مشارکت داشته باشند، گفت: خوشبختانه بانک ها در این زمینه فعالیت های خوبی را آغاز کرده اند و چند طرح بزرگ ملی توسط بانک ها در استان فارس تأمین اعتبار خواهد شد.