مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر دعبل خزایی گفت: این واحد برای سومین بار است که بعنوان واحد نمونه صنعتی در استان شناخته شد و امسال بخاطر به علت بی آبی مزارع نیشکر کاهش ۲۰ درصدی محصول را در این شرکت خواهیم داشت.

محمد امین روز بخش زاده در گفتگو با خبرنگار موج خوزستان با بیان اینکه شرکت کشت و صنعت نیشکر دعبل خزاعی به عنوان واحد برتر در حوزه HSE سلامت انرژی انتخاب شد، گفت: واحد ما در مجموع با رعایت کلیه الزامات قانونی در حوزه HSE سلامت انرژی عملکرد بسیار خوب و قابل قبولی را داشته و به عنوان واحد اچ اس ای نمونه شناخته شد.

کاهش ۲۰ درصدی محصول به علت بی آبی مزارع نیشکر

وی با بیان اینکه شرکت توسعه نیشکر دعبل خزایی توجه به سلامت، انرژی و صیانت از سلامت پرسنل را در دستور کار خود قرار داده است، عنوان کرد: در مجموعه‌ی شرکت حدود سه هزار نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم مشغول بوده و امسال با توجه به بحث بی آبی مزارع نیشکر، شاهد کاهش ۲۰ درصدی محصول را خواهیم بود که ممکن است منجر به تعدیل نیرو شویم.

بی آبی مزارع نیشکر

مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر دعبل خزاعی اظهار کرد: شرکت دعبل خزاعی برای سومین بار به عنوان واحد صنعتی نمونه مورد تقدیر قرار گرفته و تمام تلاش ها بر این است که نه تنها در استان بلکه در کشور نیز واحد صنعتی نمونه شویم.