طی احکام جداگانه ای از سوی استاندارخوزستان، سرپرست معاونت فرمانداری شهرستان ایذه و سرپرست بخشداری بخش سوسن ایذه منصوب شدند.

به گزارش خبرگزاری موج خوزستان، طی احکام جداگانه ای از سوی غلامرضا شریعتی استاندارخوزستان، مجاهد مقصودی به عنوان سرپرست معاونت فرمانداری شهرستان ایذه منصوب شد.

همچنین طی حکمی دیگر از سوی استاندار خوزستان، سعید الماسی به عنوان سرپرست بخشداری بخش سوسن ایذه منصوب شد.