همایش پویش آب ویژه کودکان و نوجوانان در شهر ورزنه در منتهی الیه زاینده رود برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، مدیرروابط عمومی و آموزش همگانیشرکت آب وفاضلاب استان اصفهان در همایش پویش آب در شهر ورزنه گفت:در حال حاضر با توجه به محدودیت شدید منابع آبی، این مایه حیاتی ،سرمایه ملی بسیار گرانبهایی محسوب می شود که باید با پرهیز از بدمصرفی  با تمام وجود از منابع آبی محافظت نمود.

سیداکبر بنی طبا با تاکید بر اینکه  کودکان و نوجوانان نقش موثری در نهادینه کردن مصرف صحیح آب در جامعه دارند اعلام کرد: این روزها باید کانون های پرورش فکری کودکان و نوجوانان فعالیت های خود را معطوف به ترویج مصرف صحیح آب نمایند تا نسل آینده آب را بدرستی مصرف کنند.

وی با توجه به مصرف سرانه آب در اصفهان بیان کرد: هم اکنون مصرف سرانه آب در اصفهان 154 لیتر در شبانه روز است این درحالیست که با توجه به منابع بسیار محدود آب در کشور و استان ، باید مصرف سرانه آب در اصفهان به 120 لیتر در شبانه روز کاهش یابد.

مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفا استان اصفهان به میزان بارندگی ها در کشور پرداخت و تصریح کرد:میزان بارندگی در کشور به حدود 217 میلیمتر رسیده که کمتر از 1/3 (یک سوم) میانگین جهانی ست این در حالیست که  در سال جاری میزان بارندگی در استان اصفهان 50 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است.

همایش پویش آب

وی به اقلیم آب و هوایی شهر ورزنه اشاره کرد و اظهارداشت: شهر ورزنه در شرق اصفهان و نزدیک به انتهای رودخانه زاینده رود  که دارای اقلیم  آب و هوایی گرم وخشک است بنابراین با توجه به کویری بودن شهر ورزنه ، مدیریت آب بسیار حائز اهمیت است.

 بنی طبا استفاده از پتانسیل های آموزشی سطح جامعه که در مراکز فرهنگی و آموزشی کشور موجود می باشد را یک ضرورت دانست وگفت: نهادهایی مانند آموزش وپرورش، صداوسیما، کانون های پرورش فکری کودکان ونوجوانان و دیگر نهادهای آموزشی و  فرهنگی سطح جامعه باید به کمک آب وفاضلاب بیایند تا روشهای صحیح مصرف آب را به همه اقشار جامعه آموزش دهندتا بتوانیم از بحران فعلی به سلامت گذر کنیم.

مدیر دفتر روابط عمومی وآموزش همگانی استان اصفهان به تشکیل گروه مردمی " پویش آب "  در استان اشاره نمود واز مردم شهر ورزنه خواست که با حضور در این کمپین مردمی وعضو شدن در  این کمپین، مصرف  صحیح آب در جامعه نهادینه شود.