اسامی دوران قضاوت کننده هفته اول لیگ برتر فوتبال دیدارتیم سپاهان با صنعت نفت آبادان اعلام شد.

به  گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، در هفته اول لیگ برتر فوتبال  دیدار فولاد مبارکه سپاهان در مقابل صنعت نفت آبادان را سید رضا مهدوی سوت خواهد زد.

امیر رضا آشور ماهانی، احد سلطانی و سید علی میرغفاری ویرا در این امر یاری می کنند.

گفتنی است؛ دیدار تیم سپاهان با صنعت نفت ‌آبادان  در روز جمعه پنجم مرداد ساعت 20:45‌ در ورزشگاه نقش ‌جهان اصفهان برگزار می شود.