نماینده عالی دولت در فارس تأکید کرد: با توسعه ورزش و سوق دادن نسل جوان به سمت فعالیت‌ های ورزشی می ‌توانیم آنان را از بسیاری از آسیب‌ های اجتماعی دور کنیم.

به گزارش خبرگزاری موج از فارس، اسماعیل تبادار در جلسه ای که در راستای توسعه ورزش با حضور مدیران کل ورزش و جوانان استان فارس، دارایی و امور مالیاتی فارس و شرکت شهرک های صنعتی استان برگزار شد؛ با تأکید بر اینکه ورزش؛ سلامت و شادابی را برای جامعه به ارمغان می ‌آورد، گفت: با توسعه ورزش و سوق دادن نسل جوان به سمت فعالیت‌ های ورزشی می ‌توانیم آنان را از بسیاری از آسیب‌ های اجتماعی دور کنیم.

نماینده عالی دولت در فارس در جلسه توسعه ورزش فارس

وی با اشاره به اینکه هر کدام از دستگاه های اجرایی باید نقش و اثرگذاری مثبتی برای توسعه همگانی ورزش در جامعه داشته باشند؛ تصریح کرد: البته فارغ از توجه به ورزش های حرفه ای، باید ورزش های سنتی و همگانی در شهرها و روستاها توسط همین دستگاه ها تقویت و احیاء گردد.

نماینده عالی دولت در فارس در جلسه توسعه ورزش فارس

به گزارش موج، در این جلسه در حضور اسماعیل تبادار استاندار فارس؛ تفاهم نامه ادارات کل ورزش و جوانان، دارایی و امور مالیاتی و شرکت شهرک های صنعتی استان فارس در راستای حمایت از توسعه ورزش و با محتوای هم افزایی و استفاده حداکثری از ظرفیت های قانونی موجود در سازمان ها به منظور توسعه ورزش در استان امضاء و مورد تأکید قرار گرفت.

نماینده عالی دولت در فارس در جلسه توسعه ورزش فارس