شهردار رشت اظهار کرد: حدود ۱۱ ماه پیش با یک برنامه ریزی و با یک علاقه به رشت آمدم و با علم به تمام سختی هایی که از گذشته شهر وجود داشت، مدیریت شهری را پذیرفتم

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، مسعود نصرتی گفت: دستور جلسه امروز برای بنده با اهمیت است زیرا یکی از تصمیمات ویژه در طول عمر کاری خود را گرفته ام و بخشی از این تصمیم به دلیل شرایط خاص شخصی بنده و خانوادگی هست.

حدود ۱۱ ماه پیش با یک برنامه ریزی و با یک علاقه به رشت آمدم

شهردار رشت تصریح کرد: حدود ۱۱ ماه پیش با یک برنامه ریزی و با یک علاقه به رشت آمدم و با علم به تمام سختی هایی که از گذشته شهر وجود داشت، مدیریت شهری را پذیرفتم، نه فقط به عنوان کار اداری و حرفه ای بلکه آمدم تا یک کار زیر ساختی و بلند مدت برای رشت داشته باشم.

وی برخی از کارهای انجام شده در این مدت را برشمرد و از همراهی اعضای شورا و مدیران شهرداری و دیگر مدیران دستگاه های اجرایی در همراهی با شهرداری تقدیر کرد و افزود: سعی کردم با تمام شرایط سخت شهرداری های کشور، یک کار ابتکاری انجام دهم و از تمام فرصت ها استفاده کنم ولی هر شهری نسخه خودش را برای اداره و تامین مالی می خواهد. در رشت ویژگی هایی برای فرصت داشت و آن ورود مجموعه سرمایه گذاری بود. فرصتی که همواره به عنوان تهدید به آن نگاه می شد و آن ایجاد امنیت برای ورود سرمایه گذار بود.

۱۸ تفاهم نامه فراخوان سرمایه گذاری انجام شد

نصرتی یادآور شد: ۱۸ تفاهم نامه فراخوان سرمایه گذاری انجام شده و تشریفات اداری آن طی شده است و ۱۰۷ سرمایه گذار پیشنهاد آوردند و دیروز اولین قرارداد ابلاغ شد و قرارداد فیبر نوری و ۱۲۲ دوربین اجرایی گردید و باقی پروژه ها نیز هم با همین روند پیش می رود و انجام آن قطعا در سایه همراهی و حمایت شورای شهر بوده است در آیین نامه ای که به تصویب رساندند و پیگیری هایی که صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: کارهای زیادی برای اجرایی کردن زباله سوز، قطار شهری، اجرای بلوار ۹۰ متری، اصلاحات طرح تفصیلی، پرداخت بدهی ها و اجرایی کردن اتاق شکوفایی و... صورت گرفته است. کارخانه آسفالت شهرداری که بعد ۳۷ سال برای آن پروانه صادر کردیم و کارخودش را از سر گرفت.

نیاز است، اشاره کنم که ساختار سازمانی شهرداری و کارگروه ها منطبق با شرایط کشور تدوین شده است. تیم مدیریت شهری با چیدمانی که دارد می تواند به خوبی کارها را پیش ببرد.

شهرداری رشت مدیران خوب و با تجربه و متخصصی دارد

نصرتی تاکید کرد: در شهرداری رشت مدیران خوب و با تجربه و متخصصی داریم که کارها را به نحو احسن ادامه دهند. هرکاری که اشاره شد، شرایط برای ادامه آن مهیا هست تا در کنار باقی شهرهای کشور کارها را به فراخور شهر رشت ادامه یابد. زمان اداره شهرها در ایران متفاوت شده شرایط آسانی نیست. ولی فرصت های زیادی هم وجود دارد.

شهردار رشت درباره رفتن خود هم گفت: بنده کارها را در قالب یک کار کوتاه مدت شروع نکردم و اگر قصدم کوتاه مدت بود، به این نوع کارهای زیربنایی نمی پرداختم.

در کنار همه اعضای شورا فعالیت شبانه روزی صورت گرفت و اگر کار مثبتی انجام شد، نتیجه همراهی اعضای شورا و مدیران شهری بوده و اگر ضعفی بوده نتیجه ضعف عملکرد مدیریت ارشد بوده است.

وقت گذاشتم که بتوانم کار را ادامه دهم ولی شرایط وجود نداشت

تا لحضات آخر وقت گذاشتم که بتوانم کار را ادامه دهم ولی شرایط وجود نداشت شاید خیلی هم اداری نیست. تصمیم سختی در زندگی گرفتم و امیدوارم با تعصبی که به شهر و مردم رشت پیدا کرده ام بتوانم، همراهی خودم را در هرجایی که هستم بتوانم ادامه دهم. بخصوص برای کارهایی که پایه گذاری آن با سختی صورت گرفته است.