رئیس کمیسیون عمرانی شورای اسلامی شهر بندرعباس: در حال حاضر افرادی با شغل چوپانی در مناقصات آسفالت شرکت کرده، برنده شده اند و هم صنفان خود را نیز به کار گماشته اند

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، «کیانوش جهانبخش» در شصت و سومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بندرعباس در خصوص کیفیت آسفالت شهر بندرعباس گفت: یکی از مطابات و ایراداتی که شهروندان دارند کیفیت بد آسفالت در بندر عباس است.

وی با بیان اینکه برای رفع این معضل کمیته ای به نام کمیته آسفالت تشکیل شده است و از ابتدای پروسه‌ی  تولید تا اجرای آسفالت بر این روند نظارت می گیرد گفت: ما در این کمیته به این نتیجه رسیده ایم که عوامل اجرایی آسفات و پیمانکاران باید آموزش ببینند و در این مورد از نشریات تخصصی راه و شهرسازی و نیرو های دانشگاهی نیز استفاده شده است.

رییس کمیسیون عمرانی شورای اسلامی شهر بندرعباس اضافه کرد: برای تمامی مراحل  پخت و پخش و حمل و نقل آسفالت  کد آموزشی و کارگاهی در نظر گرفته شده است و از این پس پیمانکاران شرکت کننده  در صورتی می توانند در مناقصات شرکت کنند که در این کلاس های آموزشی شرکت کرده و دارای مدرک با کد آموزشی مربوطه باشد.

این عضو شورای شهر گفت: در حال حاضر افرادی با شغل چوپانی در مناقصات آسفالت شرکت کرده، برنده شده اند و هم صنفان خود را نیز به کار گماشته اند؛ گرچه  شغل چوپانی  شغل شریفی است اما چون این افراد تخصصی در  رمینه‌ی آسفالت ندارند کار انجام شده مساعدی نیست.

وی در پایان تاکید کرد: برای بهبود وضعیت آسفالت بندرعباس بحث آموزش نیروها بسیار ضرروی و با اهمیت است.

به گزارش موج این موضوع در ادامه به رای گذاشته شد و به تصویب شوراری شهر بندرعباس رسید.