رییس کمیسیون کشاورزی،آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان گفت: 16 میلیون هکتار وسعت زمین در چرخه کشت است که 8 میلیون هکتار اراضی آبی،6.8 میلیون هکتار دارای محدودیت شوری، عمق و 1.2 میلیون هکتار بدون محدودیت است.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، حمیدرضا قلمکاری هدف از برگزاری این همایش بررسی وضعیت  فعلی سیمای خاک و آب استان،حفظ منابع پایدار و اهمیت آن،استفاده از نوآوری و ایده های جدید در استفاده از منابع خاک و آب شور،بررسی مسایل و مشکلات و خطرات استفاده از منابع  آب و خاک  شور و راهکارهای مدیریتی برای استفاده بهینه از  منابع آب و خاک شور با حفظ پایداری منابع  و ارایه تجربیات بخش خصوصی و مراکز تحقیقات کشاورزی سراسر کشور در موضوع آب و خاک شور است.

وی با اشاره به وسعت  165 میلیون هکتار ایران گفت: 16 میلیون هکتار وسعت زمین در چرخه کشت است که  8 میلیون هکتار اراضی آبی ،6.8 میلیون هکتار دارای محدودیت شوری، عمق و  1.2 میلیون هکتار بدون محدودیت است.

وی فرسایش  آبی و بادی را دو فرسایش خاک در ایران برشمرد و گفت:کشت بر روی اراضی شیبدار،بهره برداری بی رویه از طبیعت،کاهش بارش ها،تغییر اقلیم،استفاده بیش از حد دام از مراتع  و تخریب پوشش گیاهی ودامداری سنتی از عوامل عمده فرسایش خاک در ایران است.

قلمکاری افزود: برخی از مهم ترین پیامدهای فرسایش خاک در ایران شامل کاهش ‌11 درصدی وسعت جنگل‌های ایران در طول‌40 سال، رسوب‌گذاری در حدود‌240 میلیون مترمکعب در حوزه سدهای کشور،بیابان‌زایی در بیش از ‌100 میلیون هکتار از اراضی کشور، کاهش قابلیت تولید محصول و افزایش غلظت گازهای گلخانه ای (N2O, CH4, CO2) به اتمسفر و گرم شدن جهانی هوا است.

وی سازگاری با اقلیم را رویکرد صحیح و منطقی به جای مقابله با اقلیم دانست و گفت:سازگاری با اقلیم می تواند اثرات منفی کم آبی را کاهش دهد.

همایش کشاورزی اتاق

قلمکاری شوری خاک، آلودگی خاک و حاصلخیزی خاک را سه شاخص کیفیت خاک عنوان کرد و گفت: 6.8میلیون هکتار از اراضی کشاورزی کشور دارای خاک‌های مبتلا به درجات مختلف شوری است.

 وی پیگیری تصویب نهایی لایحۀ حفاظت از خاک در مجلس شورای اسلامی و اجرایی شدن آن ،بازبینی محصولات زراعی و باغی مناطق مختلف کشور و ارایه الگوی کشت مناسب، با توجه به شرایط آب وهوایی و توان خاک منطقه و تقویت جایگاه حفاظت از خاک در برنامه‌های پنج‌سالۀ کشور و اجرای برنامه‌های پیش بینی شده در برنامۀ ششم توسعۀ اقتصادی-اجتماعی را پیشنهاداتی برای نجات خاک اعلام کرد.

 رییس کمیسیون کشاورزی،آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان گفت:با وجود خاک و آب شور باید به سمت پرورش گیاهانی رفت  هم اقتصادی باشند،  تولید محصول با مزیت صادراتی  و مورد استفاده در فضای سبز شهری باشند.