معاون فروش و بازاریابی فولاد مبارکه گفت: شرکت فولاد مبارکه بر اساس مبنای قیمتی شورای رقابت، کالاهای خود را در بورس کالا متناسب با ارز ۴۲۰۰ تومانی عرضه می کند.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، محمود اکبری درخـــصوص مـــکانیســـم عـــرضــــۀ محصولات فولادی در بورس کالا گفت: از آنجا که این شرکت، تأمین کنندۀ ورق بسیاری از تولیدکنندگان نهایی است، در بورس کالا نیز براساس مقررات شورای رقابت و براساس مبنای قیمتی ابلاغ شده، نمادهای ورقهای گرم را عرضه می کند.

وی افزود:عرضۀ محصولات فولادمبارکه در بورس کالا در یکی از نمادهای ورق گرم شرکت مبتنی بر قوانین و مقرراتی است که شورای رقابت براساس یک مبنای قیمتی ابلاغ کرده است. ازاینرو شرکت بر اساس مبنای قیمتی شورای رقابت، کالاهای خود را در بورس کالا متناسب با ارز ۴۲۰۰ تومانی عرضه می کند.

اکبری گفت: در نمادهای دیگر نیز به همین صورت عمل می کنیم؛ به گونه ای که پایۀ قیمتی برای محصولات دیگر شرکت با مقررات شورای رقابت متفاوت است، اما در نهایت بر اساس همان ارز ۴۲۰۰ تومانی عرضه میشود. یکی از مشکلات عرضه در بورس کالا به صنایع پایین دستی مربوط میشود. به این صورت که عرضۀ محصولات فولاد مبارکه را مانند عرضۀ محصولات طویل نظیر میلگرد یا تیرآهن می دانند؛ درحالیکه با هم متفاوتند؛ زیرا محصولات طویل، کاملا ساختمانی است، اما مصارف محصولات فولاد مبارکه صنعتی است. هرچه میزان عرضۀ فولاد مبارکه روی تابلو بورس بیشتر شود، امکان برنامه ریزی خرید برای صنایع پایین دستی کاهش می یابد؛ زیرا مشتری در صنعت پایین دستی نمی تواند بداند امروز چند تن کالا می تواند خریداری کند.

وی بیان داشت:عرضۀ روی تابلو بورس موجب می شود مشتریانی که تناژ مصرف پایین تری دارند، حداکثر تناژ قابل خرید را روی تابلو خریداری کنند.

وی ادامه داد:به عنوان مثال، از سوی فولادمبارکه اعلام می شود که حداکثر تناژ قابل خرید برای هر مشتری ۳ هزار تن است؛ این در حالی است که این احتمال وجود دارد که میزان مصرف ماهانۀ مشتری مذکور ۳ هزار تن نباشد.

معاون فروش و بازاریابی فولاد مبارکه گفت:بر این اساس، شرکتهایی که از توان خرید و تولید بالاتری برخوردارند، می توانند به شرکتهایی مراجعه کنند که توان تولیدشان پایینتر است و عملا برای هر دو به یک شکل مساوی امکان خرید در بورس فراهم است. این مشکل در دهه های گذشته در فولاد مبارکه حل شده است. به گونه ای که حداکثر بین ۲۰ تا ۳۰ درصد محصولات فولاد مبارکه روی تابلو بورس عرضه می شد و براساس آن قیمت، مابقی کالاهای مبارکه براساس توان مصرف بین شرکتها توزیع می شد. با این سیاست از تجارت ورق ممانعت می کردیم. هم اکنون مبنای عرضۀ محصولات فولادمبارکه براساس نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی است که بسیار مناسب ارزیابی می شود. به نظر میرسد چنانچه بر اساس تفاهم ۲۰ سال گذشته، فولاد مبارکه ۳۰ درصد از محصولات خود را ازطریق بورس عرضه و مابقی را متناسب با قیمتهای بورس و براساس قوانین و مقررات بورس بین مابقی کارخانه ها توزیع کند، این روش موجب ثبات بازار خواهد شد.

وی اظهار داشت:سقفی برای خرید محصولات گرم، سرد، اسلب، شمش و بلوم تعیین شده و براساس نامۀ معاونت معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت به بورس کالا، فولاد مبارکه و سازمان بورس، اعلام شد که عرضه ها باید بر اساس چارچوب در نظر گرفته شده صورت گیرد.

معاون فروش و بازاریابی فولاد مبارکه بیان کرد:ابلاغیۀ مذکورمحدودیتی برای ما ایجاد نخواهد کرد. البته منظور از عرضۀ فولاد مبارکه، عرضه روی تابلو بورس و روی مچینگ است که در این صورت مشکلی نیست. اما اگر تمام عرضه فقط روی تابلو بورس انجام شود، با مشکل مواجه خواهیم شد؛ زیرا علاوه بر اینکه این نوع عرضه امکان برنامه ریزی برای تولید و خرید را از صنعت پایین دستی می گیرد، به علت تمایل زیادی که برای خرید محصولات فولاد مبارکه وجود دارد، تلاطم در بازار ایجاد می شود. بنابراین در مذاکرات تلفنی با معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، مقرر شد کالاهای فولاد مبارکه مشمول عرضه و مچینگ (هر دو) شود و از این جهت مشکلی وجود ندارد.