مدیرکل بهزیستی استان اصفهان گفت: 215 کودک خیابانی در اصفهان داریم که در خیریه سرمد 114 کودک نگهداری می‌شوند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج از اصفهان، مرضیه فرشاد در جمع اصحاب رسانه بیان داشت: در استان اصفهان 2000 هزار متقاضی دریافت فرزند داشتیم که در قالب طرح مراقبت مشارکتی شیرخواران تحت عنوان مشک اجرایی شد.

وی گفت: درسال گذشته طرح مشک که مراقب مشارکتی شیرخواران بود در 10 استان به صورت پایلوت انجام شد.

وی با اشاره به اینکه در سال 96 در طرح مشک 70 کودک به طور موقت واسپاری شدند، افزود: در صورتیکه  والدین این کودکان پیدا نشوند از دادگاه برای این خانواده ها حکم فرزندخواندگی می گیریم.

فرشاد افزود:در حال حاضر تعداد افراد حاضر در شیرخوارگاه 40 نفر هستند و مرکزی ویژه برای نوزادان معلول ایجاد شده و ده نفر از آنها به آن مرکز واگذار شدند.

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان گفت: براساس آمارهای موجود آسیب های اجتماعی در سه ماهه اول سال 97 نسبت به سه ماهه اول سال گذشته 16 درصد کاهش داشته است.