رقابت بیش از 500 نفر شرکت کننده در مسابقات سراسری قرآن کریم در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، رئیس اداره امور قرآنی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت: صبح امروز رقابت 571 نفر شرکت کننده در مرحله استانی چهل و یکمین دوره از مسابقات سراسری قرآن کریم در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان آغاز شد.

یحیی قاسمی اظهار داشت: پس از رقابت بیش از 34 هزار نفر در مرحله شهرستانی چهل و یکمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در 25 شهرستان استان اصفهان 571 نفر به مرحله استانی این رقابت ها راه پیدا کردند.

وی افزود: مراسم اختتامیه این دوره از مسابقات با معرفی نفرات برتر در هر رشته بعدازظهر روز پنجشنبه 28 تیر ماه در سالن اندیشه دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان به کار خود پایان می دهد.

رئیس اداره امور قرآنی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت: همچنین نفرات برتر هر رشته نیز به اداره امور قرآنی سازمان اوقاف جهت رقابت در مرحله کشوری چهل و یکمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم معرفی می شوند.