معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان گفت: استفاده از اسم و صفت دارای بار منفی مانند آسیب‌پذیر و حاشیه‌ای بر روی محلات درست و پسندیده نیست.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، «بهروز اکرمی» در بازدید از دفتر تسهیل گری محله چاهستانی‌های بندرعباس، عنوان کرد: اسم و صفت یک محله بر روی افراد آن محله تأثیرگذار است چنانچه از  صفات و اسامی با بار منفی استفاده شود این بار منفی بر روی کودکان و نوجوان  و به‌تبع تمامی افراد آن به‌مرورزمان تأثیر منفی خواهد گذاشت.

وی اضافه کرد: باید صفات با بار مثبت برای محلات انتخاب شود تا مردم آن محله با اعتماد بیشتر از محیط زندگی خود یاد کنند.

اکرمی بر مشارکت مردمی در بهسازی و زیباسازی محلات دارای بافت فرسوده تأکید کرد و گفت: مشارکت مردم در زیباسازی فضای پیرامون زندگی خود موجب تحرک و پویایی در میان آن‌ها خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: چنانچه مردم در زیباسازی محلات خود نقش داشته باشند در نگه‌داری از آن نیز تلاش خواهند کرد و نقش بهتری به‌عنوان شهروند در قبال محله و به‌تبع شهر خود ایفا خواهند کرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان به نیاز برگزاری دوره‌های آموزشی در محلات اشاره کرد و افزود: برگزاری دوره‌های آموزشی در محلات ضروری است اما برای برگزاری این دوره‌ها باید بتوان فضای آموزشی را در خود محلات ایجاد کرد.

وی اضافه کرد: دوره‌های آموزشی باید بتواند در فرد ایجاد مهارت کند و فرد بتواند کسب‌وکاری با مهارتی که به دست آورده ایجاد کند.

اکرمی تصریح کرد: نیازسنجی بازار و هماهنگی در آموزش افراد با توجه به نتایج نیازسنجی می‌تواند علاوه بر ایجاد اشتغال، موجب رشد و رونق بازار نیز شود.

وی بر حل مسائل و مشکلات محلات قدیمی و با بافت فرسوده تأکید کرد و گفت: ضروری است که مدیران حوزه‌های مختلف به‌منظور حل مسائل و مشکلات این‌گونه محلات در محله حاضر شوند.

اکرمی افزود: باید تمامی مدیرانی که در حوزه آن‌ها محلات قدیمی و با بافت فرسوده بندرعباس به‌ویژه محله چاهستانی ها دچار مشکل هستند خود یا یک نماینده برای بررسی مسائل در محله حاضر شود و پیگیر رفع مشکلات مردم باشد.

وی پیشنهاد داد به‌منظور پیگیری مسائل و مشکلات مردم محله چاهستانی ها بانک اطلاعاتی از میزان تحصیلات، شغل و سن  جوانان و زنان خانه‌دار تهیه شود.