رئیس اداره منابع طبیعى و آبخیزدارى شهرستان بستک گفت: یک هزار و ۲۵۰ متر مربع از اراضى ملى کوخرد با حضور مأموران پاسگاه ویژه منابع طبیعى و آبخیزدارى شهرستان بستک رفع تصرف شد.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، «حامد احمدپور» با بیان اینکه یک هزار و ۲۵۰ متر مربع از اراضى ملى کوخرد با حضور مأموران پاسگاه ویژه منابع طبیعى و آبخیزدارى شهرستان بستک رفع تصرف شد، اظهار داشت: متصرف از طریق ایجاد شخم و شیار و بند خاکی اقدام به تصرف اراضى ملى نموده بود که پس از صدور رأی بدوی بصورت داوطلبانه در حضور مأموران یگان حفاظت این اداره اقدام به رفع تصرف و بازگرداندن اراضی به انفال کرد.

وی ارزش زمین رفع تصرف شده را پنجاه میلیون ریال عنوان کرد و از عموم مردم خواست در صورت مشاهده هر گونه تصرف و تخلف در عرصه‌هاى ملى از طریق شماره تلفن ١٥٠٤ به یگان حفاظت منابع طبیعى و آبخیزدارى اطلاع دهند.