بنا بر اعتقاد یک جامعه‌شناس کرمانشاهی، سوءاستفاده جنسی تنها یکی از هزاران معضلی است که کودکان زباله گرد با آن روزانه دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

الهام فاخری در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری موج کرمانشاه، سوءاستفاده جنسی از کودکان زباله گرد را تنها یکی از هزاران آسیب روزمره آنان عنوان کرده و گفت: اغلب این کودکان زباله گرد بیماری دارند، اما مسئله بیماری نسبت به سایر مشکلات این کودکان در اولویت نیست، چراکه از اغلب این کودکان سوءاستفاده‌های جنسی می‌شود.

وی تأکید کرد: کودکانی که درگیر پروژه‌های باندی، مافیایی و گروه‌های تکدی گری می‌شوند و آن دسته از کودکانی که زباله گردانی می‌کنند تفکیک قائل شد.

دکتر فاخری ایدز، هپاتیت، حصبه، انگل روده‌ای، اسهال خونى، زانو و کمردرد را ازجمله بیماری‌های کودکان زباله گرد عنوان کرده و افزود: واقعیت تلخ این است که هیچ نهاد ناظر و مسئولی برای ساماندهی اصولی این قربانیان کوچ وجود ندارد و معمولاً سازمان‌های غیردولتی اجازه پیدا نمی‌کنند به این کودکان سر بزنند.