فرماندار صومعه سرا در جلسه تخصیص آب کشاورزی شهرستان صومعه سرا بر لزوم برخورد انتظامی و قضایی با اخلالگران در توزیع عادلانه آب کشاورزی و نیز آتش زدن کاه و کلوش که موجب آلودگی هود می شود، تاکید کرد و گفت: باید این موضوع در سطح روستاها اطلاع رسانی گسترده شود.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، علی فتح اللهی از باراش باران در روزهای جاری ابراز خرسندی نمود و افزود؛ خوشبختاته به نقطه ی مطلوب و به مرحله برداشت برنج از مزارع رسیدیم و اولین درو را باحضور استاندار محترم خواهیم داشت که این نوید بخش برطرف شدن بخش عمده ای از دغدغه هاست ولی باید همچنان با حساسیت لازم کارها ادامه یابد.

فرماندار صومعه سرا ضمن دستور به اعضای کمیته تخصیص اب کشاورزی جهت ارائه برنامه ها بر اساس احصاء نقاط حساس و آسیب پذیر ظرف مدت ده روز ،از طرح این برنامه ها در کمیته برنامه ریزی شهرستان برای تامین اعتبار مورد نیاز خبرداد.

فتح اللهی بر لزوم برخورد انتظامی و قضایی با اخلالگران در توزیع عادلانه آب کشاورزی و نیز آتش زدن کاه و کلوش که موجب آلودگی هود می شود، تاکید داشت و گفت؛ باید این موضوع در سطح روستاها اطلاع رسانی گسترده شود.

به گفته فرماندار صومعه سرا مردم به ما اعتماد کردند وکم کاری مابعنوان مدیران دولتی برای مردم قابل قبول نخواهد بود واگر قولی میدهیم باید در اسرع وقت به آن عمل کنیم.

اولین درو محصول برنج در شهرستان با حضور استاندار گیلان

فتح اللهی همچنین خاطر نشان کرد؛ جلسات کمیته تخصیص اب کشاورزی در فصول کشاورزی هر هفته یکبار و در فصول غیر کشاورزی هر دوهفته یکبار برگزار خواهد شد.

 فتح اللهی از اولین درو محصول برنج در شهرستان باحضور استاندار محترم گیلان خبر داد.