فرماندار سنقروکلیایی از مراکز خرید گندم و چگونگی تحویل گندم کشاورزان در این مراکز بازدید نمود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کرمانشاه، محمدناصر معصومی زاده در خصوص نحوه خرید گندم از کشاورزان ابراز داشت: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده امسال خرید گندم از 9 مرکز در سطح شهرستان انجام می‌شود.

فرماندار سنقروکلیایی بابیان اینکه با برنامه‌ریزی‌های صوت گرفته از قبل، از 15 تیرماه تمامی این مراکز آماده تحویل گندم کشاورزان بوده‌اند، گفت: تاکنون بیش از 10 هزار تن گندم کشاورزان تحویل مراکز خرید شده است.

وی افزود: تمامی مراکز خرید گندم صبح و عصر فعال هستند و پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از 100 هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شود.