رئیس اداره حفاظت از محیط زیست شهرستان ماسال خبر داد: وخامت زخم باعث مرگ خرس گریزلی در ییلاقات ماسال شد.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، رامین زارعتی با بیان اینکه صبح روز گذشته گزارشی در خصوص مشاهده ی  خرس زخمی  در ییلاقات ماسال به این اداره واصل شد، گفت: کمتر از یک ساعت پس از خبر واصله, اکیپ مجهز دامپزشکی و تیم کاملی از همکاران به محل اعزام شدند.
وی افزود: متاسفانه میزان جراحت این خرس 9 ساله به حدی بود که فرصت نجات آن از بین رفت.
زراعتی در خصوص چگونگی جراحت برداشتن این خرس گفت: متاسفانه بررسیها نشان داد این حیوان به ضرب گلوله دچار جراحت شده است.
رئیس اداره حفاظت از محیط زیست شهرستان ماسال در پایان گفت: جسد این خرس برای استفاده در زمینه های آموزشی به استان انتقال داده شد.