با ورود سامانه هوای بارشی از صبح امروز به گیلان، دمای هوا از امروز تا فردا بتدریج چهار تا هشت درجه سانتی گراد کاهش می یابد.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، با ورود سامانه  هوای بارشی از صبح امروز به گیلان، دمای هوا از امروز تا فردا بتدریج چهار تا هشت  درجه سانتی گراد کاهش می یابد.

این سامانه جوی عصر فردا بتدریج از استان خارج می شود.

از دیگر پدیده های جوی در این مدت، وزش باد و و احتمال رعد و برق است.

 دریای خزر امروز با ارتفاع موج 50 سانتی متر تا یک متر برای فعالیت های دریانوردی و شنا نامناسب است و فردا با ارتفاع موج 20 تا 70 سانتی متر بتدریج از عصر مناسب خواهد شد.

دمای کنونی هوای رشت، مرکز گیلان 27 درجه سانتی گراد و رطوبت هوای این شهر 86 درصد است.