استاندار فارس در جلسه شورای هماهنگی امور بانک های استان فارس تأکید کرد: بانک ها باید با بهره گیری کامل از منابع موجود خود؛ در فرآیند پرداخت تسهیلات اشتغال سرعت عمل به خرج دهند.

به گزارش خبرگزاری موج از فارس، اسماعیل تبادار در جلسه شورای هماهنگی امور بانک های استان فارس با اشاره به اهمیت و حساسیت فراوان موضوع اشتغال به عنوان یکی از دغدغه ها و اولویت های مهم کشور و استان، افزود: بانک ها باید با بهره گیری کامل از منابع موجود خود؛ در فرآیند پرداخت تسهیلات اشتغال سرعت عمل به خرج دهند.

وی افزود: مدیران بانک های استان باید شخصاً بر طرح های حوزه اشتغال نظارت داشته باشند و تلاش مضاعف خود را برای بهبود وضعیت تخصیص اعتبارات در حوزه اشتغال فراگیر و روستایی به کار گیرند.

نماینده عالی دولت در استان فارس با تأکید بر اینکه هرگونه دفع الوقتی از سوی بانک ها در پرداخت تسهیلات حوزه اشتغال قابل توجیه و پذیرفتنی نیست، گفت: دستگاه های متولی باید توجه کنند که طرح ها و افرادی را به بانک ها معرفی کنند که معوقه نداشته باشند.

استاندار فارس تصریح کرد: برای اینکه کاری انجام نشود، هزاران توجیه وجود دارد اما برای اینکه کار را به نحو مطلوبی انجام دهیم باید همت و عزم همگانی داشته باشیم.