معاون آموزش متوسطه آموزش‌وپرورش کرمانشاه تغییر نگاه والدین نسبت به انتخاب رشته دانش آموزان در سطح استان و عدم فشارهای شدید برای انتخاب رشته تجربی، تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کرمانشاه، دکتر محمدرضا بسامی ضمن ابراز نگرانی از گرایش شدید دانش آموزان به رشته تجربی، ابراز داشت: توسعه متوازن رشته‌ها و رابطه این مهم با اشتغال در مسیر رشد کشور امری الزامی تلقی می‌شود که متأسفانه طی سال‌های اخیر باعث گرایش‌های فارغ از علاقه دانش آموزان برای تضمین آینده شغلی به‌اجبار والدین شده است.

وی با مقایسه وضعیت اطلاعات محض با اطلاعات کاربردی، نقش اطلاعات مهارتی و کاربردی را در پیشرفت و آبادانی هر کشوری مهم دانستند و یادآور شدند اگر بخواهیم توازن نیاز در جامعه ایجاد کنیم، ناگزیر به هدایت درست و متناسب رشته‌ای هستیم.

معاون آموزش متوسطه آموزش‌وپرورش کرمانشاه در ادامه گرایش دانش آموزان به سمت رشته تجربی را امری نگران‌کننده دانست و خواستار اطلاع‌رسانی مناسب به خانواده‌ها و جامعه از طریق رسانه‌ها در راستای هدایت تحصیلی شد.